Podaci o zaposlenju zanimanju i funkcijama direktora i članova nadzornog odbora društva

 • 1. Vladimir Ristić, Član odbora direktora, Izvršni direktor

  -Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
  -Po zanimanju dipl. ekonomista
  -Prethodno zaposlenje JKP Gradske pijace
  -Bez članstva u drugim odborima i bez drugih funkcija

 • 2. Milan Drobac, Član odbora direktora, Predsednik odbora

  -Po zanimanju dipl. pravnik,
  -Prethodno zaposlenje u društvu NBG HYLA TRADE doo Beograd
  -Bez članstva u drugim odborima i bez drugih funkcija

 • 3. Aleksandar Salević, Član odbora direktora

  -Po zanimanju saobraćajni inženjer (master)
  -Prethodno zaposlenje Model 5 doo Beograd
  -Bez članstva u drugim odborima i bez drugih funkcija.